portrety na zamĆ³wienie
advert 2
advert 3

portret to dobry...

polecane

 

"Naj­pi?kniej­sze co jest na ?wiecie, to po­god­ne oblicze."  A. Einstein

O technice

Wygl?d i charakter ka?dego dzie?a sztuki uzale?niony jest od techniki jak? zosta?o ono wykonane. Forma pracy, stanowi no?nik tre?ci dzie?a, co znaczy ich sens. Moje portrety wykonuj? w technikach klasycznych oraz mieszanych (autorskich) takich jak: o?ówek grafitowy, w?giel i bia?a kreda, sepia lub sangwina i bia?a kreda, pastel sucha, malarstwo olejne. Ka?da z moich prac ma swój w?asny niepowtarzalny wyraz, niezale?nie od przynale?no?ci do okre?lonej techniki.


Formaty  portretów


format A4, 29,9x21 cm (Basic)

format A3, 29,7x42 cm, 30x40 cm (Standard)

format 40x50 cm (High Standard)

 

format 35x50 cm (de Luxe)

format 50x60cm (Prestige)

format 60x80 cm (Grand Exclusive)

 

Dla par sugeruj? format High Standard 40x50 cm. Jest to format uniwersalny dla przedstawienia pary.  W jego przypadku wskazane jest u?ycie passepartout, dzi?ki któremu Pa?stwa portret b?dzie bardziej elegancki i wyeksponowany.


Papiery i podobrazia

Papierów rysunkowych na rynku jest wiele rodzajów. Klasyfikujemy je w zale?no?ci od przeznaczenia, sk?adników, gramatury, ziarna i faktury na papiery do rysunku i malarstwa (akwarel). Osobi?cie u?ywam wysokiej jako?ci papierów firmy Canson, barwionych kartonów Mi-Teintes oraz papierów Fabriano. Gramatura tych papierów oscyluje mi?dzy 70, a 160 gram. Kolory jakie stosuje w pracach to bia?y, ecru, szary, be?owy. Rodzaj papieru, gramatur? i kolor dobieram indywidualnie dla konkretnego portretu sugeruj?c si? uwagami zamawiaj?cego. W przypadku malarstwa olejnego maluj? na podobraziach bawe?nianych.

 

 

ciekawostki ?lubne

  • linki

...bo mi?o jest lubie? i by? lubianym

ankieta

Jakie portrety lubisz?