portrety na zamĆ³wienie
advert 2
advert 3

portret to dobry...

polecane

 

"Naj­pi?kniej­sze co jest na ?wiecie, to po­god­ne oblicze."  A. Einstein

 

Jak zado?? uczyni? tradycji podzi?kowa? podczas wesela w oryginalny i stylowy sposób? Wiadomo, dobrze jest podarowa? Rodzicom co? extra, czego nigdy si? nie spodziewali i sami by sobie nie kupili.

 

W swojej pracy portrecistki spotka?am si? z wieloma zleceniami na pami?tki ?lubne w formie portretu. Wykonywa?am i wykonuj? portrety oraz zabawne karykatury M?odych ze zdj??, z czasów narzecze?stwa lub "chodzenia ze sob?". Portrety te M?odzi wr?czaj? swoim Rodzicom podczas specjalnie zaaran?owanej chwili wesela, a Rodzice tak obdarowani czuj? si? zaskoczeni, wzruszeni i wyró?nieni. Otrzymuj? od swoich dzieci bezcenn? pami?tk?, unikatow? i jedyn?, której nie mo?na kupi? w sklepie i której nikt inny mie? nie mo?e.

Wykonuj? równie? pami?tki jakimi s? portrety przedstawiaj?ce Rodziców Pana oraz Panny M?odej. To bardzo ciekawy gest, w którym M?odzi koncentruj? uwag? na rodzicach, a nie jak w pierwszym przyk?adzie na sobie. Takie portrety powstaj? z aktualnych zdj?? mamy i taty M?odych. Przy pracy nad portretami, szczególn? uwag? zwracam na eksponowanie takich uczu? jak sympatia, wyrozumia?o??, ciep?o rodzinne i wszystko, co si? wi??e z cechami domu rodzinnego.

 

Podobnie jak w pierwszym przypadku portrety te mo?na zakomponowa? w stylu realistycznym lub stylizuj?c. Formaty dost?pne od A3, przez 30x40cm, 40x50 cm po 100x70 cm. Portrety te pokazuj? rodzicom jacy s? dla nas wa?ni - bez wyj?tku!

 

ciekawostki ?lubne

  • linki

...bo mi?o jest lubie? i by? lubianym

ankieta

Jakie portrety lubisz?