portrety na zamĆ³wienie
advert 2
advert 3

portret to dobry...

polecane

 

"Naj­pi?kniej­sze co jest na ?wiecie, to po­god­ne oblicze."  A. Einstein

Prezent na ka?d? okazj?


Wielu z nas po otrzymaniu zaproszenia na uroczysto?? weseln?, wystawny obiad z okazji rocznicy rodziców, te?ciów czy znajomych popada w panik? wywo?an? perspektyw? wybierania prezentu, biegania po sklepach, przegl?dania i porównywania niezliczonych ofert w internecie. Wszyscy wiemy, ?e taki wybór to nie?atwe zadanie. Nie wiemy, co sprezentowa? Parze M?odej czy solenizantom, a czasu coraz mniej. Kartki w kalendarzu znikaj? jak szalone, termin imprezy niebawem, a my wci?? nie jeste?my przekonani do charakteru podarunku. Co na to poradzi??

W tej sytuacji proponuj? niezwykle oryginalny i elegancki rodzaj prezentu, portret. Jest to upominek wykonany w 100% r?cznie, tradycyjnymi technikami plastycznymi wg zasad tworzonych i rozwijanych przez wieki. Portrety s? uniwersalnym i bardzo efektownym podarunkiem na wszelkie uroczysto?ci, ?wi?ta oraz okazje rodzinne. Mog? by? prezentem na rocznic? ?lubu, rodziców, dziadków czy rodze?stwa.

 

Upominkiem dla rodziców od Pa?stwa M?odych (tzw. Pami?tk?) na wesele, extra giftem na zar?czyny oraz niespodziank? na urodziny, imieniny i walentynki. Portrety mi?osne par, zawsze robi? wra?enie i  sprawiaj? wiele rado?ci daruj?cym jak i obdarowywanym. Ich wielkim atutem jest niezwyk?a energia, któr? skupiaj? oraz wyj?tkowy wyraz plastyczny. S? nieco sentymentaln? pami?tk? o silnej ekspresji uczu? oraz niezwyk?ym elementem dekoracyjnym dla domu.

 

Praca nad tego typu dzie?em trwa od kilku do kilkunastu dni w zale?no?ci od pragnie? i wyobra?e? zamawiaj?cego. Jest to czas potrzebny na urzeczywistnienie obrazu b?d?cego harmonijn? ca?o?ci?, oddaj?c? nie tylko podobie?stwo portretowanych, ale równie? tworzony przez nich klimat, nastrój i aur?. Technik w jakich powstaj? portrety par jest wiele: od szlachetnego rysunku o?ówkiem, przez rysunek pastelami po malarstwo olejne czy suchy p?dzel. Portret par mo?e przyj?? wiele form i nazw w zale?no?ci, kim s? portretowani i na jak? okazj?, obraz jest wykonywany.

 

Portret mo?e przyj?? form? portretu ?lubnego, portretu rocznicowego, portretu walentynkowego, portretu narzeczonych, portretu sympatii, portretu przyjació?, portretu reprezentacyjnego, portretu fantastycznego i portretu satyrycznego - karykatury.Wybór jest niezwykle du?y i szeroki, co otwiera przed portrecist? i zamawiaj?cym wielkie mo?liwo?ci. Portret jest niepodwa?alnie unikatowym darem, który podkre?la wyjatkowo?? uroczystego dnia ?lubu, rocznicy, czy zar?czyn. Jest niemal?e bezcenn? pami?tk? z dusz?, charkterem i w pi?knym stylu.

 

ciekawostki ?lubne

  • linki

...bo mi?o jest lubie? i by? lubianym

ankieta

Jakie portrety lubisz?