portrety na zamĆ³wienie
advert 2
advert 3

portret to dobry...

polecane

 

"Naj­pi?kniej­sze co jest na ?wiecie, to po­god­ne oblicze."  A. Einstein

 

Kilka zda? o fotografii ?ród?owej


Bardzo prosz? o fotografie wyra?ne i ostre, na których osoby portretowane s? do siebie podobne i widoczny jest ich charakter. Unikam fotografii robionych z pomoc? lampy b?yskowej z niewielkiej odleg?o?ci. Efektem tego jest sp?aszczenie planów i zniekszta?cenie rysów, a tym samym trudna rozpoznawalno??. Najlepszym ?wiat?em jest naturalne, bardzo zbli?one do tego jakie mo?emy zaobserwowa? na pracy poni?ej. Padaj?ce z góry i lekko w boku. Tego rodzaju ?wiat?o buduje przestrze?, bry?? i podkre?la kszta?t twarzy.

 

Uczulam równie? Pa?stwa na poruszone fotki wykonane telefonami komórkowymi oraz na zdj?cia robione pod ?wiat?o, gdzie twarz postaci jest w g??bokim cieniu, ze wzgl?du na ?ród?o ?wiat?a za jej plecami. W obu przypadkach fotografie b?d? dla mnie "nieczytelne" i bardzo utrudni? mi rozpoznanie charakteru osoby na zdj?ciu. Oczywi?cie, z ka?dej fotografii mo?na wykona? obraz, aczkolwiek w obu powy?szych sytuacjach b?dzie on specyficzny.  Z do?wiadczenia wiem, ?e nie ka?demu ta oryginalno?? odpowiada.

 

Wybór fotografii ma bardzo du?e znaczenie na efekt ko?cowy naszego portretu. Pami?tajmy o tym.

 

 

ciekawostki ?lubne

  • linki

...bo mi?o jest lubie? i by? lubianym

ankieta

Jakie portrety lubisz?